AKCIJA

Art Computer Informacioni Sistemi

   

ACIS - Art Computer Informacioni Sistem je poslovni informaciono upravljački sistem namenjen malim i srednjim preduzećima koja žele programsku podršku za svoje poslovne zahteve. ACIS podržava sve poslovne procese u preduzeću. Sastoji se od sledećih modula:

  • Finansijsko knjigovdstvo
  • Veleprodaja
  • Maloprodaja
  • Proizvodnja
  • Usluge
  • Osnovna sredstva
  • Sitni inventar
  • Kadrovska evidencija
  • Obračun zarada
  • Obračun kamata